Onze begeleidingsvormen

Zorgburo de Liemers ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in hun ontwikkeling naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Onze begeleiding is gericht op het geven van inzicht in niet alleen beperkingen, maar vooral in mogelijkheden. We investeren in  het  aanleren van vaardigheden, in een sterk eigen netwerk en in een stabiele omgeving. Hierdoor vergroten we de kansen op zelfstandigheid.

De begeleiding wordt aangeboden in de vorm van Zorg in natura, maar kan ook worden bekostigd uit het PGB. Voor het wonen binnen de beschermde woonvormen is een PGB met een verblijfsindicatie, een zorgzwaartepakket (ZZP) nodig. Behandeling wordt bekostigd door de zorgverzekering. 

Het kan zijn dat voor begeleiding een eigen bijdrage betaald moet worden. Meer informatie hierover is te vinden op www.cak.nl.

Alle begeleidingsvormen vindt u in het menu.