Ambulante begeleiding volwassenen

Zorgburo de Liemers biedt ambulante begeleiding aan volwassenen in alle levensfasen en op alle levensgebieden.

Doel

Wij bieden ondersteuning aan volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum. Ondersteuningsgebieden kunnen zijn: zelfzorg en gezondheid, huishoudelijke taken, zakelijke vaardigheden, sociale vaardigheden, school, werk en psychisch functioneren.  Hiervoor worden indien nodig contacten onderhouden met externe partijen zoals het UWV en de behandelaar.

Naast dit alles begeleiden wij jongeren en volwassenen in de aanloop naar het zelfstandig wonen en werken.

De begeleidingsvraag van de cliënt staat altijd centraal en wordt verwerkt in een handelingsplan. Op doelgerichte en methodische wijze gaan wij vervolgens met een hele praktische insteek samen aan de slag.

Werkwijze

De ambulant begeleider komt langs voor een intake/kennismakingsgesprek. In dit gesprek proberen wij de hulpvragen die er zijn helder te krijgen en spreken we af of en op welke manier we hier mee aan de slag kunnen gaan. Voor de begeleiding wordt er een handelingsplan opgesteld.

Onze medewerkers beschikken over een relevante HBO-opleiding (IAG) en worden regelmatig geschoold (o.a. door Autisme Centraal). De ambulant begeleider wordt op de achtergrond ondersteund door een GZ-psycholoog en orthopedagoog. Samen  zoeken zij naar oplossingen die passend zijn bij uw situatie.

Kosten

Ambulante begeleiding bieden wij aan in de vorm van Zorg in natura. De begeleiding kan ook worden bekostigd vanuit het PGB. Hiervoor is een zorgtoewijzing nodig van uit de gemeente waar u woont.