Beschermd wonen

Zorgburo De Liemers biedt beschermd wonen voor jongeren vanaf 18 jaar. Wij beschikken hiervoor over 30 appartementen.   
Op de woonlocaties is 24 uur per dag professionele begeleiding aanwezig. De individuele behoefte  bepaalt op welke gebieden de jongere ondersteuning ontvangt. De ondersteuning vindt individueel plaats en wordt vastgelegd in een handelingsplan. Gemiddeld stromen de jongeren na drie jaar door naar zelfstandig wonen. Ook in deze fase bieden wij ambulante begeleiding.

Doel

Binnen de beschermde woonvormen worden de jongeren getraind naar zelfstandig wonen. De omvang van de ondersteuning wordt bepaald door het aantal geïndiceerde uren.
Ondersteuningsgebieden kunnen zijn: sociale redzaamheid, huishoudelijke vaardigheden, maatschappelijke vaardigheden, administratieve vaardigheden, het omgaan met geld, werk, school, het vinden van een zinvolle dagbesteding of het constructief invullen van vrije tijd. De invulling van de ondersteuning, zoals activiteit, tijdstip en prioriteiten wordt in overleg met de cliënt bepaald. De begeleiding is erop gericht dat iemand leert om met minder uren begeleiding zelfstandig te kunnen leven en wonen.

Kosten

Het aantal uren begeleiding per week wordt vastgelegd in een overeenkomst. Het beschermd wonen wordt bekostigd vanuit Zorg In Natura. Hiervoor is een zorgtoewijzing nodig van de gemeente Arnhem.

Er worden geen kosten voor aanvullende diensten in rekening gebracht.

Voor beschermd wonen is een beperkte wachtlijst. De komende maanden komen er appartementen vrij.