Klachtenprocedure en klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om de begeleiding naar tevredenheid te laten verlopen. Ondanks alle inspanning en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de begeleiding. In eerste instantie kunt u uw klacht dan voorleggen aan de betrokken begeleider en - wanneer dat niet tot een bevredigende oplossing leidt - aan het betrokken afdelingshoofd.

Wordt uw klacht niet naar tevredenheid behandeld, dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan onze klachtenfunctionaris

Voor de gehele klachtenprocedure en klachtenregeling kunt u klikken op de link hiernaast.