Tevredenheidsonderzoeken

In 2015 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en een clïenttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het MTO zijn positief. Het gemiddeld rapportcijfer komt uit op 7,92. 

Eind 2015 zijn clïenttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Voor het beschermd wonen is een CQI-meting uitgevoerd. De respondenten beoordelen onze organisatie gemiddeld met een 7,3. Vanwege het ontbreken van een CQI voor minderjarige cliënten is voor deze groep cliënten de cliëntenthermometer toegepast. Er zijn twee metingen uitgevoerd: een meting voor de cliënten die deelnemen aan groepsactiviteiten (vrije tijd) en een meting voor de cliënten die individuele ambulante begeleiding krijgen. De respondenten beoordelen de begeleiding respectievelijk met een 7,56 en 7.86.