Vacatures / stageplaatsen 

- Lid voor Raad van Commissarissen
- stageplaatsen bij Vrije Tijd - weekendjes weg

- Ambulant begeleider voor de afdeling \volwassenen
- Basis ambulant begeleider onderwijs voor de afdeling Jeugd en Gezin

Informatie over alle genoemde vacatures zie hieronder.

 

________________________________________________________________________ 

 

Wij zoeken:

Lid voor de Raad van Commissarissen

met aandachtsgebied Zorg

Algemeen

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie personen en is zodanig samengesteld dat:       

 • Er voldoende affiniteit is met de gezondheidszorg in het algemeen en de visie en missie van Zorgburo De Liemers in het bijzonder;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is met ruime kennis en ervaring binnen de GGZ en op financieel, juridisch en bedrijfskundig gebied;
 • De leden van de Raad van Commissarissen ten opzichte van elkaar, de Directie en de organisatie onafhankelijk en kritisch opereren;
 • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Directie;

 

De raad van Commissarissen:

 • Vergadert ten minste 4 maal per jaar met de Directie op basis van een jaarplanning;
 • Vergadert ten minste 6 maal per jaar zelfstandig.

 

Leden van de Raad van Commissarissen

 • Zijn bereid om regelmatig formeel en ook informeel contact te leggen met stakeholders;
 • Conformeren zich aan de vigerende Zorgbrede Governancecode:
 • Ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Specifiek profiel voor nieuw lid Raad van Commissarissen met aandachtsgebied Zorg:

 • Heeft aantoonbare kennis van de GGZ en de autisme hulpverlening en is op dit moment actief werkzaam in dit werkveld;
 • Heeft een duidelijk eigen visie op de autisme zorg en de ontwikkelingen binnen de GGZ sector voor de toekomst en is in staat om vanuit zijn/haar visie sparringpartner te zijn voor de directeur zorg;
 • Is een ervaren toezichthouder, die vanuit vernieuwend toezicht in staat is een heldere visie te formuleren op de uitdagingen waar Zorgburo de Liemers voor staat;
 • Is bij voorkeur regionaal verbonden en beschikt over een voor Zorgburo de Liemers relevant netwerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Arnaud van Holst, tel. 06-28578221.

 

U kunt reageren tot en met 3 april 2018 door een brief met CV te sturen aan personeelszaken@zorgburodeliemers.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 april tussen 16.00  en 19.00 uur.

 

________________________________________________________________________ 

Stagiaires voor het schooljaar 2018-2019:

Pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening

en gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 

voor de afdeling Vrije Tijd

Weekendjes Weg

Korte omschrijving van de stageafdeling/-locatie:
Tijdens de Weekendjes Weg begeleid je, met een gediplomeerde medewerker(s),  een groep van maximaal 4 tot 8 kinderen/jongeren (7 tot ongeveer 18 jaar) met Autisme en aanverwante stoornissen. De Weekendjes Weg vinden, per leeftijdscategorie, momenteel één keer per maand plaats van vrijdagmiddag tot en met zondagavond.

Er wordt tijdens de Weekendjes Weg gewerkt aan de volgende doelen:
- De sociale omgang met leeftijdsgenoten wordt verbeterd.
- Het ouder/gezinssysteem van het kind/jongere wordt ontlast.
- Het kind/jongere heeft meer variatie in zijn vrije tijdsbesteding.

Werkzaamheden:
Je bent betrokken bij de voorbereiding, uitvoeren en afronding van een Weekendje Weg. Er wordt in het begin van je verwacht dat je  meedenkt met de voorbereiding van de activiteit, om gaandeweg steeds meer zelfstandig te kunnen werken.. Je bent samen met de vaste begeleider verantwoordelijk voor het draaien van de groep waarin structuur, duidelijkheid en individuele aanpassingen van belang zijn. In de afronding wordt er opgeruimd, gerapporteerd en huishoudelijke taken verricht.

Wij vragen:
Tweede of derdejaars studenten van een relevante MBO4 of HBO opleiding. Van de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening, pedagogiek, gespecialiseerd pedagogisch medewerker of een andere relevante opleiding, die niet vast zit aan de stagedagen die vanuit school worden gesteld. We zijn op zoek naar creatieve stagiaires die het een uitdaging vinden om met een groep kinderen/jongeren alledaagse activiteiten voor te bereiden, te ondernemen en te evalueren/rapporteren. Daarnaast wil je de verantwoordelijkheid ontwikkelen om samen een groep te draaien.

Wij bieden:
Een stagevergoeding conform de CAO geestelijke gezondheidszorg. Stagelopen in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Seline Angenent, medewerker Vrije Tijd, telefoon 0316-533333. Schriftelijke sollicitaties krijgen wij het liefst per e-mail: info@zorgburodeliemers.nl

 

________________________________________________________________________          

Wij zoeken voor de afdeling Volwassenen      

 

                        Een basis ambulant begeleider

voor  24 uur per week

De functie:

De ambulant begeleider biedt ondersteuning aan mensen met autisme (18 jaar en ouder) en hun omgeving op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Ondersteuning vindt plaats in of vanuit de thuissituatie.

Ondersteuningsgebieden kunnen zijn: zelfzorg en gezondheid, huishoudelijke taken, zakelijke vaardigheden, sociale vaardigheden, school, werk en psychisch functioneren.  Hiervoor worden indien nodig contacten onderhouden met externe partijen zoals het wijkteam van de gemeente, het UWV en de behandelaar.

Je werkt methodisch, maakt handelingsplannen, bent oplossingsgericht en bent in staat de krachten van cliënten naar boven te halen.

 Wij vragen:

Een ambulant begeleider, met minimaal een MBO opleiding. Je hebt kennis van oplossingsgericht - en systeemgericht werken en een positieve insteek gericht op de krachten van de cliënt. Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met volwassenen met een autisme spectrum stoornis.

Je kunt zelfstandig werken en bent bereid om op onregelmatige tijden te werken. Je bent stressbestendig,  flexibel en enthousiast. Je bent iemand die een aandeel kan hebben in de vorming en ontwikkeling van een team. Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

 Wij bieden:

Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg, schaal 40. Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng. Scholingsmogelijkheden, intervisie en individuele werkbegeleiding.

 Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijne Parker Brady,  Afdelingshoofd Volwassenen. Telefoon: 0316-533333

Reacties op deze vacature graag per mail: personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 Je kunt reageren tot 11 juni 2018. De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 14 juni 2018.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij zoeken per augustus/september 2018 voor de afdeling Jeugd en Gezin   

 

                   een basis ambulant begeleider onderwijs

voor 24 uur per week

 

De functie:

De ambulant begeleider biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassen met autisme en hun omgeving op het gebied van het volgen van onderwijs. Ondersteuning wordt afgestemd op wat de individuele cliënt nodig heeft en vindt plaats in de omgeving van de cliënt (thuis, school en indien nodig elders). De ondersteuning is gericht op de cliënt zelf en op het ondersteunen van de omgeving met betrekking tot onderwijshulpvragen. Deze vragen kunnen heel divers zijn, maar liggen vooral op het gebied van executieve functies, leervaardigheden, psycho-eductie, sociale omgang en coping (van cliënt en omgeving).

Dit vraagt aanpassingsvermogen, kennis over autisme en onderwijs, maar ook het vermogen om achter het gedrag van de cliënt te kunnen kijken. Je werkt methodisch, maakt handelingsplannen, bent oplossingsgericht, hebt oog voor het cliëntensysteem en haalt de  krachten van cliënten naar boven.

 Wij vragen:

Een ambulant begeleider met minimaal een MBO 4 opleiding. Je bent SKJ geregistreerd. Je hebt kennis van oplossingsgericht werken. Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je hebt kennis van en ervaring met de begeleiding van kinderen/jongeren/jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis en een normale begaafdheid.

Je kunt zelfstandig werken en bent bereid om op onregelmatige tijden te werken. Je bent stressbestendig en flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit), enthousiast en beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je bent iemand die een aandeel kan hebben in de vorming en ontwikkeling van een dynamisch team.

In het bezit zijn van een rijbewijs en auto is noodzakelijk.

 Wij bieden:

Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg, schaal 40. Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng. Regelmatig scholingsmogelijkheden, intervisie en individuele werkbegeleiding.

 Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marlijn Dompeling, afdelingshoofd Jeugd en Gezin. Telefoon: 0316-533333.

Je motivatiebrief met CV kun je mailen naar: personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

 

Je kunt reageren t/m maandag 25 juni 2018. De sollicitatiegesprekken worden gepland op maandagmiddag 2 juli en woensdag 4 juli 2018. Als 28 juni 2018 geen reactie van ons hebt ontvangen, dan word je niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Er zijn dan kandidaten die qua kennis en ervaring hoger gescoord hebben.

 

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

 

 

 

 

 

 

 

Ook zijn onze vacatures vaak te zien op:

 

Laatste nieuws

Er zijn nog geen nieuwsberichten toegevoegd.

Bekijk alle nieuwsberichten ››