Vacatures / stageplaatsen 

- Psycholoog voor 20-24 uur per week

- Activiteitenbegeleider Vrije Tijd

- Stageplaatsen bij Vrije Tijd - weekendjes weg

 

Informatie over alle genoemde vacatures zie hieronder.

 

  ___________________________________________________________________________________________________

 

Psycholoog voor 20-24 uur per week

 

Zorgburo de Liemers is een door het ministerie erkende organisatie voor de begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme met een normale begaafdheid.

Wij bieden: begeleid wonen voor (jong)volwassenen, vrije tijd activiteiten voor kinderen en jongeren, ambulante begeleiding, onderwijsondersteuning, re-integratietrajecten en jobcoaching,

Wij zoeken

Een psycholoog voor 20-24 uur per week

Alle cliënten worden individueel begeleid aan de hand van hun handelingsplan. Alle facetten van de begeleiding zijn erop gericht dat iemand leert om met zo min mogelijk begeleiding zelfstandig te kunnen leven en wonen.

De functie:

 • De psycholoog is betrokken bij de screening en intake van nieuwe cliënten, levert een bijdrage aan het opstellen van het handelingsplan en coacht de medewerkers bij de begeleiding van de cliënten. Een belangrijke taak hierbij is het bevorderen van de continuïteit en kwaliteit van het begeleidingsproces van de cliënten.
 • De psycholoog is, bij complexe en urgente problematiek, direct betrokken bij cliënten en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Bespreekt met de begeleiders problemen die zich voordoen met de cliënten en draagt ideeën en werkbare oplossingen aan.
 • De psycholoog heeft regelmatig contact met het netwerk van de cliënt en met andere hulpverlenende instanties en gemeenten.
 • We streven binnen onze organisatie steeds naar verbetering van de kwaliteit van de begeleiding. Daarom is de psycholoog betrokken bij de deskundigheidsbevordering van de begeleiders.
 • De psycholoog signaleert relevante ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en in de zorg voor mensen met autisme en doet voorstellen voor beleidsontwikkelingen op dit gebied.
 • De psycholoog neemt deel aan overlegvormen en multidisciplinair overleg met de collega gedragsdeskundige.
 • De psycholoog geeft werkbegeleiding en intervisie vanuit het oplossingsgericht werken en de motiverende gespreksvoering.

 

Wij vragen:

 • Een ervaren psycholoog, bij voorkeur GZ psycholoog.  
 • Ervaring en/of kennis op het gebied van autisme en bijkomende (psychiatrische) problematiek.
 • Ervaring met oplossingsgericht werken en systeemgericht werken en de vaardigheid om de opgedane kennis en ervaring over te brengen op onze begeleiders.
 • Een professionele beroepshouding om mensen te kunnen motiveren en stimuleren. Overtuigingskracht, overleg- en onderhandelingsvaardigheden zijn hierbij van belang.
 • Een enthousiaste en nieuwsgierige collega, met een praktische insteek, die het een uitdaging vindt om in een organisatie te werken die volop in ontwikkeling is. 
 • Een nuchter persoon die crisisbestendig is, een flexibele houding heeft en snel durft en kan handelen wanneer dit nodig is. Ook kunnen relativeren en achterover leunen - waar het kan - zijn belangrijke eigenschappen.
 • Een psycholoog die vanuit zijn vakgebied overstijgend kan denken met betrekking tot implementatie van nieuwe methodes, ontwikkelingen binnen de organisatie en hulpverleningsland, ontwikkelingen binnen de afdeling volwassenen en het verder professionaliseren van de organisatie.
 • Een psycholoog die oog heeft voor de hulpvragen en behoeften van de individuele cliënt en daar op een creatieve en deskundige manier met begeleiders bij aan kan sluiten.

 

Wij bieden

Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg. Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijne Parker Brady, Afdelingshoofd Volwassenen, tel: 0316-533333. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.

Je motivatiebrief met CV kun je sturen naar: personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

Je kunt reageren op deze vacature tot 19 februari 2019. Deze gesprekken staan gepland op dinsdagmiddag 26 februari 2019.

 

Deze vacature wordt tegelijk intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-                                                                                            

Activiteitenbegeleider voor de afdeling Vrije Tijd
op oproepbasis (zeer regelmatig)

 

De functie:
De afdeling Vrije Tijd organiseert wekelijks op woensdagmiddag, vrijdagavond en zaterdag een activiteit voor kinderen en jongeren met autisme en een normaal intelligentieniveau. De kinderen en jongeren nemen daar aan deel in vaste groepjes. Daarnaast worden er per leeftijdsgroep ‘weekendjes weg’ georganiseerd. In kleine groepjes en met vaste medewerkers wordt de kinderen een leuk weekend bezorgd en worden ouders ontlast.

Doel is kinderen/jongeren naast een leuke dag/weekeind, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden in het doen van vrije tijdsactiviteiten, het leren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Ook worden er tijdens de zomervakantie kampen georganiseerd en tijdens alle schoolvakanties vakantieactiviteiten.

De begeleiders hebben een relevante MBO-4 en/of HBO opleiding (SPH, MWD, Pedagogiek).

Wij vragen:
Een begeleider met een afgeronde MBO niveau 4 of HBO opleiding. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de begeleiding van kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis en een normaal intelligentieniveau..
Je hebt affiniteit met de werkgebieden vrije tijd, je kan zelfstandig werken en bent bereid om op woensdag, in de weekenden (van vrijdagmiddag tot zondagavond) en in vakantieperiodes te werken. Je bent stressbestendig en flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit), enthousiast en beschikt over goede communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden. Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

Wij bieden:

Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg in FWG schaal 35 (1.748,- tot 2.599,-). Wij bieden in eerste instantie een oproepcontract, waarbij je ervan uit kunt gaan dat je regelmatig opgeroepen zult worden. Bij goed functioneren en voldoende werk is er vooruitzicht op een jaarcontract voor een vast aantal uren.  
Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijne Parker Brady, Afdelingshoofd Jeugd en Gezin, telefoon 0316-533333. Reageren op deze vacature kan door een motivatiebrief met CV te sturen aan:

 personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

                                                 

________________________________________________________________________ 

Stagiaires voor het schooljaar 2018-2019:

Pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening

en gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 

voor de afdeling Vrije Tijd

Weekendjes Weg

Korte omschrijving van de stageafdeling/-locatie:
Tijdens de Weekendjes Weg begeleid je, met een gediplomeerde medewerker(s),  een groep van maximaal 4 tot 8 kinderen/jongeren (7 tot ongeveer 18 jaar) met Autisme en aanverwante stoornissen. De Weekendjes Weg vinden, per leeftijdscategorie, momenteel één keer per maand plaats van vrijdagmiddag tot en met zondagavond.

Er wordt tijdens de Weekendjes Weg gewerkt aan de volgende doelen:
- De sociale omgang met leeftijdsgenoten wordt verbeterd.
- Het ouder/gezinssysteem van het kind/jongere wordt ontlast.
- Het kind/jongere heeft meer variatie in zijn vrije tijdsbesteding.

Werkzaamheden:
Je bent betrokken bij de voorbereiding, uitvoeren en afronding van een Weekendje Weg. Er wordt in het begin van je verwacht dat je  meedenkt met de voorbereiding van de activiteit, om gaandeweg steeds meer zelfstandig te kunnen werken.. Je bent samen met de vaste begeleider verantwoordelijk voor het draaien van de groep waarin structuur, duidelijkheid en individuele aanpassingen van belang zijn. In de afronding wordt er opgeruimd, gerapporteerd en huishoudelijke taken verricht.

Wij vragen:
Tweede of derdejaars studenten van een relevante MBO4 of HBO opleiding, die een BOL stage plek zoeken.  Van de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening, pedagogiek, gespecialiseerd pedagogisch medewerker of een andere relevante opleiding, die niet vast zit aan de stagedagen die vanuit school worden gesteld. We zijn op zoek naar creatieve stagiaires die het een uitdaging vinden om met een groep kinderen/jongeren alledaagse activiteiten voor te bereiden, te ondernemen en te evalueren/rapporteren. Daarnaast wil je de verantwoordelijkheid ontwikkelen om samen een groep te draaien.

Wij bieden:
Een stagevergoeding conform de CAO geestelijke gezondheidszorg. Stagelopen in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jenny Staverman medewerker Vrije Tijd, telefoon 0316-533333. Schriftelijke sollicitaties krijgen wij het liefst per e-mail: info@zorgburodeliemers.nl

 

________________________________________________________________________          

 

Ook zijn onze vacatures vaak te zien op: