Vacatures / stageplaatsen 

- Lid voor Raad van Commissarissen
- stageplaatsen bij Vrije Tijd - weekendjes weg
- Pedagogisch begeleider afdeling Vrije tijd
- Persoonlijk begeleider Beschermd wonen
- Ambulant begeleider voor de afdeling Volwassenen
- Ambulant begeleider voor de afdeling Jeugd en Gezin

Informatie over alle genoemde vacatures zie hieronder.

 

________________________________________________________________________ 

 

Wij zoeken:

Lid voor de Raad van Commissarissen

met aandachtsgebied Zorg

Algemeen

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie personen en is zodanig samengesteld dat:       

 • Er voldoende affiniteit is met de gezondheidszorg in het algemeen en de visie en missie van Zorgburo De Liemers in het bijzonder;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is met ruime kennis en ervaring binnen de GGZ en op financieel, juridisch en bedrijfskundig gebied;
 • De leden van de Raad van Commissarissen ten opzichte van elkaar, de Directie en de organisatie onafhankelijk en kritisch opereren;
 • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Directie;

 

De raad van Commissarissen:

 • Vergadert ten minste 4 maal per jaar met de Directie op basis van een jaarplanning;
 • Vergadert ten minste 6 maal per jaar zelfstandig.

 

Leden van de Raad van Commissarissen

 • Zijn bereid om regelmatig formeel en ook informeel contact te leggen met stakeholders;
 • Conformeren zich aan de vigerende Zorgbrede Governancecode:
 • Ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Specifiek profiel voor nieuw lid Raad van Commissarissen met aandachtsgebied Zorg:

 • Heeft aantoonbare kennis van de GGZ en de autisme hulpverlening en is op dit moment actief werkzaam in dit werkveld;
 • Heeft een duidelijk eigen visie op de autisme zorg en de ontwikkelingen binnen de GGZ sector voor de toekomst en is in staat om vanuit zijn/haar visie sparringpartner te zijn voor de directeur zorg;
 • Is een ervaren toezichthouder, die vanuit vernieuwend toezicht in staat is een heldere visie te formuleren op de uitdagingen waar Zorgburo de Liemers voor staat;
 • Is bij voorkeur regionaal verbonden en beschikt over een voor Zorgburo de Liemers relevant netwerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Arnaud van Holst, tel. 06-28578221.

 

U kunt reageren tot en met 3 april 2018 door een brief met CV te sturen aan personeelszaken@zorgburodeliemers.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 april tussen 16.00  en 19.00 uur.

 

________________________________________________________________________ 

Stagiaires voor het schooljaar 2018-2019:

Pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening

en gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 

voor de afdeling Vrije Tijd

Weekendjes Weg

Korte omschrijving van de stageafdeling/-locatie:
Tijdens de Weekendjes Weg begeleid je, met een gediplomeerde medewerker(s),  een groep van maximaal 4 tot 8 kinderen/jongeren (7 tot ongeveer 18 jaar) met Autisme en aanverwante stoornissen. De Weekendjes Weg vinden, per leeftijdscategorie, momenteel één keer per maand plaats van vrijdagmiddag tot en met zondagavond.

Er wordt tijdens de Weekendjes Weg gewerkt aan de volgende doelen:
- De sociale omgang met leeftijdsgenoten wordt verbeterd.
- Het ouder/gezinssysteem van het kind/jongere wordt ontlast.
- Het kind/jongere heeft meer variatie in zijn vrije tijdsbesteding.

Werkzaamheden:
Je bent betrokken bij de voorbereiding, uitvoeren en afronding van een Weekendje Weg. Er wordt in het begin van je verwacht dat je  meedenkt met de voorbereiding van de activiteit, om gaandeweg steeds meer zelfstandig te kunnen werken.. Je bent samen met de vaste begeleider verantwoordelijk voor het draaien van de groep waarin structuur, duidelijkheid en individuele aanpassingen van belang zijn. In de afronding wordt er opgeruimd, gerapporteerd en huishoudelijke taken verricht.

Wij vragen:
Tweede of derdejaars studenten van een relevante MBO4 of HBO opleiding. Van de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening, pedagogiek, gespecialiseerd pedagogisch medewerker of een andere relevante opleiding, die niet vast zit aan de stagedagen die vanuit school worden gesteld. We zijn op zoek naar creatieve stagiaires die het een uitdaging vinden om met een groep kinderen/jongeren alledaagse activiteiten voor te bereiden, te ondernemen en te evalueren/rapporteren. Daarnaast wil je de verantwoordelijkheid ontwikkelen om samen een groep te draaien.

Wij bieden:
Een stagevergoeding conform de CAO geestelijke gezondheidszorg. Stagelopen in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Seline Angenent, medewerker Vrije Tijd, telefoon 0316-533333. Schriftelijke sollicitaties krijgen wij het liefst per e-mail: info@zorgburodeliemers.nl

 

________________________________________________________________________ 

Wij zoeken per direct:

 Voor de afdeling Vrije Tijd  

Pedagogisch begeleider

(minimaal 4 uur)

 

De functie:
De afdeling Vrije Tijd organiseert wekelijks op woensdagmiddag, vrijdagavond en zaterdag een activiteit voor kinderen en jongeren met autisme en een normaal intelligentieniveau. De kinderen en jongeren nemen daar aan deel in vaste groepjes. Daarnaast worden er per leeftijdsgroep ‘weekendjes weg’ georganiseerd. In kleine groepjes en met vaste medewerkers wordt de kinderen een leuk weekend bezorgd en worden ouders ontlast.

Doel is kinderen/jongeren naast een leuke dag/weekeind, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden in het doen van vrije tijdsactiviteiten, het leren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Ook worden er tijdens de zomervakantie kampen georganiseerd en tijdens alle schoolvakanties vakantieactiviteiten.

Wij vragen:
Een begeleider met een afgeronde MBO niveau 4 of HBO opleiding. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de begeleiding van normaal begaafde kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis.

Je hebt affiniteit met de werkgebieden vrije tijd, je kan zelfstandig werken en bent bereid om op woensdag, in de weekenden (van vrijdagmiddag tot zondagavond) en in vakantieperiodes te werken. Je bent stressbestendig en flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit), enthousiast en beschikt over goede communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden. Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

Wij bieden:

Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg in FWG schaal 35 (1720,- - 2558,-). Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract aan en bij goed functioneren en voldoende werk uitzicht op verlenging. Naast het hebben van een vaste groep activiteiten of een weekeindje weg, kan je invallen bij ziekte en verhindering van collega’s en zijn er mogelijkheden om individuele begeleidingstrajecten vanuit Vrije Tijd in te vullen.
Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng. De afdeling Vrije Tijd is volop in ontwikkeling en biedt daardoor diverse mogelijkheden om werkzaamheden uit te breiden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marlijn Dompeling, Afdelingshoofd Jeugd en Gezin, telefoon 0316-533333. Reageren op deze vacature kan door een motivatiebrief met CV te sturen aan: personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

________________________________________________________________________ 

Wij zoeken: 

Een Persoonlijk Begeleider Beschermd Wonen

voor 24-28 uur per week 

De functie:

De Persoonlijk begeleider biedt ondersteuning aan mensen met autisme en hun omgeving op alle levensgebieden en in alle levensfasen. De begeleiding richt zich op (jong)volwassenen die beschermd wonen. Naast het feit dat je verantwoordelijk bent voor de ondersteuning van onze bewoners  vervul je voor een aantal bewoners de rol van persoonlijk begeleider/mentor. Ondersteuningsvragen kunnen liggen op het gebied van: zelfzorg en gezondheid, huishoudelijke taken, zakelijke vaardigheden, sociale vaardigheden, school, werk en psychisch functioneren. Hiervoor worden indien nodig contacten onderhouden met externe partijen zoals de gemeente, het UWV en de behandelaar.

Als Persoonlijk Begeleider Wonen moet je methodisch kunnen werken, handelingsplannen kunnen schrijven en oplossingsgericht kunnen werken. Wij vinden het belangrijk om cliënten positief te stimuleren, om zo de krachten van cliënten naar boven te halen.

 Wij vragen:

Een ervaren begeleider met  een HBO opleiding en/of HBO werk- en denkniveau. Je hebt kennis van oplossingsgericht en systeemgericht werken. Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de begeleiding van (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis en andere, bijkomende psychiatrische problematiek.

Je kunt zelfstandig werken en bent bereid om op onregelmatige tijden te werken. Je bent stressbestendig en flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit), enthousiast en beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je bent iemand die een aandeel kan hebben in de vorming en ontwikkeling van een jong enthousiast team.

 Wij bieden:

Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg. Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng. Regelmatig scholingsmogelijkheden, intervisie en werkbegeleiding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijne Parker Brady, afdelingshoofd Volwassenen, telefoon 0316-533333.

Reacties op deze vacature graag per mail: personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

Je kunt reageren tot en met 5 maart a.s. De sollicitatiegesprekken worden gepland op donderdag 8 maart a.s.

 Deze vacature wordt tegelijk intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

 Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 ________________________________________________________________________ 

Wij zoeken voor de afdeling Volwassenen      

 

Een ambulant begeleider

voor 24 uur per week

 

De functie:
De ambulant begeleider biedt ondersteuning aan mensen met autisme (18 jaar en ouder) en hun omgeving op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Ondersteuning vindt plaats in of vanuit de thuissituatie.

Ondersteuningsgebieden kunnen zijn: zelfzorg en gezondheid, huishoudelijke taken, zakelijke vaardigheden, sociale vaardigheden, school, werk en psychisch functioneren.  Hiervoor worden indien nodig contacten onderhouden met externe partijen zoals het wijkteam van de gemeente, het UWV en de behandelaar.

Je werkt methodisch, maakt handelingsplannen, bent oplossingsgericht en bent in staat de krachten van cliënten naar boven te halen.

 Wij vragen:
Een ambulant begeleider, met bij voorkeur een HBO opleiding. Je hebt kennis van oplossingsgericht - en systeemgericht werken en een positieve insteek gericht op de krachten van de cliënt. Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met volwassenen met een autisme spectrum stoornis.

Je kunt zelfstandig werken en bent bereid om op onregelmatige tijden te werken. Je bent stressbestendig,  flexibel en enthousiast. Je bent iemand die een aandeel kan hebben in de vorming en ontwikkeling van een team. Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

 Wij bieden:
Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg, schaal 40/45. Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng. Scholingsmogelijkheden, intervisie en individuele werkbegeleiding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijne Parker Brady,  Afdelingshoofd Volwassenen. Telefoon: 0316-533333

Reacties op deze vacature graag per mail: personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

Je kunt reageren t/m 7 maart  2018. De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 13 maart 2018.

  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Wij zoeken voor de afdeling Jeugd en Gezin   

 

                       Een ervaren ambulant begeleider

voor 24/32 uur per week

 De functie:

De ambulant begeleider biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met autisme en hun omgeving op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Ondersteuning vindt plaats in of vanuit de thuissituatie. De ondersteuning is gericht op het kind/jongere zelf en/of op het ondersteunen van ouders bij de opvoeding. Daarnaast begeleidt de ambulant begeleider ook  jongeren (tot ca. 18 jaar) in de aanloop naar het zelfstandig wonen en werken.

De hulpvragen die aan de ambulant begeleider worden gesteld zijn  heel divers. Ze variëren van enkelvoudige vragen tot de complexe problemen van een multi-problem gezin. Dit vraagt veel aanpassingsvermogen, kennis over autisme maar ook het vermogen om je begeleidingsgrenzen te bepalen. Je werkt methodisch, maakt handelingsplannen, bent oplossingsgericht, hebt oog voor het cliëntensysteem en haalt de  krachten van cliënten naar boven.

 Wij vragen:

Een ervaren ambulant begeleider, met minimaal een HBO opleiding. (IAG, IOG of IPT opleiding is een pré). Je bent SKJ geregistreerd als Jeugdzorgwerker of bereid om de SKJ registratie te halen. Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de begeleiding van gezinnen, kinderen, jongeren en/of volwassenen bij voorkeur met een autisme spectrum stoornis. Kandidaten die veel ervaring hebben met systeemgericht werken verzoeken wij uitdrukkelijk te solliciteren. Je kunt zelfstandig werken en bent bereid om op onregelmatige tijden te werken. Je bent stressbestendig, flexibel, enthousiast en beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je bent iemand die een aandeel kan hebben in de vorming en ontwikkeling van een divers, deskundig en enthousiast team. Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

Wij bieden:

Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg, schaal 45. Werken in een kleinschalige instelling met korte lijnen een prettige werksfeer en een sfeervol ruim pand nabij het centrum van Zevenaar. Je hebt als ambulant begeleider veel ruimte voor eigen inbreng. Regelmatig scholingsmogelijkheden, intervisie en individuele werkbegeleiding.

We bieden in eerste instantie een jaarcontract. Bij wederzijds goed functioneren is er een mogelijkheid tot verlenging.

 Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marlijn Dompeling, Afdelingshoofd Jeugd en Gezin. Telefoon: 0316-533333.

 

Reacties op deze vacature graag per mail: personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

Je kunt reageren t/m 23 april 2018. De sollicitatiegesprekken worden gepland op woensdag 2 mei 2018. Als je op 27 april nog geen reactie van ons hebt ontvangen, dan word je niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Er zijn dan kandidaten die qua kennis en ervaring hoger gescoord hebben.

 

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

 

Ook zijn onze vacatures vaak te zien op:

 

Laatste nieuws

Er zijn nog geen nieuwsberichten toegevoegd.

Bekijk alle nieuwsberichten ››