Ambulante begeleiding

Zorgburo de Liemers biedt ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en hun omgeving.

Ambulante begeleiding van gezinnen en kinderen/jongeren

Wij leveren een compleet aanbod voor ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen waar problemen zijn ontstaan als gevolg van of mede veroorzaakt door autisme. Ons aanbod kan bestaan uit ambulante ondersteuning, intensieve gezinsondersteuning, jeugdhulp en basis GGZ. We werken outreachend, dat wil zeggen dat we naar de client toe gaan of met de client meegaan. We zijn dichtbij en intensief aanwezig als het nodig is en op afstand en minder frequent aanwezig als dit mogelijk is.

Ambulante begeleiding van volwassenen

Ook bij de ondersteuning aan volwassenen en senioren met de diagnose autisme gaan we naar de cliënt toe of met de cliënt mee. De ondersteuning kan plaatsvinden op meerdere gebieden. Ook jongvolwassenen die vanuit Wonen met intensieve begeleiding doorstromen naar zelfstandig wonen , kunnen wij ambulante begeleiding blijven bieden.

Doel

Het doel van de ambulante begeleiding is het geven van inzicht in niet alleen de beperkingen, maar vooral ook in de mogelijkheden. Daarnaast is het aanleren van vaardigheden en het versterken van het eigen netwerk en het realiseren van een stabiele omgeving een belangrijk doel. We vergroten hierdoor de kansen op zelfstandigheid.

Onze medewerkers beschikken over een relevante HBO-opleiding  en krijgen binnen de organisatie intervisie en scholing. De ambulant begeleider wordt op de achtergrond ondersteund door een orthopedagoog. Samen met u zoeken zij naar oplossingen die passend zijn bij uw situatie.

Ambulante begeleiding bieden wij aan in de vorm van Zorg in natura. De begeleiding kan ook worden bekostigd vanuit het PGB. Er is een zorgtoewijzing nodig vanuit de gemeente waar u woont.