Ouderinfoavonden

4 keer per jaar organiseert Zorgburo de Liemers ouderinfo avonden. Deze ouderinfoavonden  zijn bedoeld voor de ouders van kinderen en jongeren die begeleid worden bij Zorgburo de Liemers.

Doel

 • Ouders krijgen informatie over onderwerpen die zoveel mogelijk aansluiten bij de vragen die ze hebben.
 • Ouders kunnen ervaringen uitwisselen met elkaar over hun situatie en vinden hierdoor herkenning en erkenning bij elkaar. Door dezelfde problematiek te delen, worden over en weer tips en adviezen gegeven. Er is veel behoefte aan een luisterend oor van een ander zonder directe oordelen.
 • Ouders kunnen kennis delen, bijvoorbeeld doordat er ouders zijn waarbij hun kind nog maar net de diagnose heeft, terwijl anderen al veel verder zijn in het proces van acceptatie en verwerking.

Werkwijze

De avond start om 19:30 uur.

 • De ouderinfoavond start met een thema. Een (ervarings)deskundige of iemand die betrokken is bij Zorgburo de Liemers houdt een korte inleiding of presentatie.
 • Ouders krijgen de gelegenheid om de (ervarings)deskundige vragen te stellen.
 • Waar passend gaan we praktisch aan de slag om zelf te kunnen ervaren hoe iets werkt.
 • Hierna bestaat de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen. Dit kan aansluiten op het thema, maar ouders zijn ook vrij om af te wijken naar andere ervaringen/ gebeurtenissen.
 • Rond 21:30 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.


Aanmelden

Alle ouders die zich opgeven voor de mailinglijst , krijgen in januari een jaarmail met de onderwerpen en geplande data voor dat jaar. Per datum volgt dan nog een aparte uitnodiging per mail  met wat meer informatie (een aantal weken voor de datum).
Ouders kunnen zich aanmelden  via mail, te weten:  m.vandemerwe@zorgburodeliemers.nl  of te bellen naar: 0316-53 33 33 en te vragen naar Mariet van de Merwe. 


Praktische informatie

 • Locatie: de ouderbijeenkomsten zijn op het kantoor van Zorgburo de Liemers. 
 • Kosten: er zijn voor de ouders geen kosten verbonden aan de ouderbijeenkomsten.
 • Groepsgrootte: tussen de 6  en 12 ouders.