Ambulante begeleiding

Zorgburo de Liemers biedt begeleiding en behandeling onder één dak aan kinderen, jongeren, volwassenen en hun omgeving.


Ambulante begeleiding en behandeling van gezinnen en kinderen/jongeren onder één dak
Wij leveren een compleet aanbod voor ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen waar problemen zijn ontstaan als gevolg van of mede veroorzaakt door autisme. Wij bieden levensloopbegeleiding en sluiten aan bij de hulpvragen van de kinderen/gezinnen. Gedragsdeskundigen zetten interventies in en ondersteunen waar nodig. Op die manier is de continuïteit gewaarborgd en komen de elementen voor een effectieve behandeling en begeleiding van autisme samen.

We werken outreachend, dat wil zeggen dat we naar de client toe gaan of met de client meegaan. We zijn dichtbij en intensief aanwezig als het nodig is en op afstand en minder frequent aanwezig als dit mogelijk is.


Ambulante begeleiding van volwassenen
Ook bij de ondersteuning aan volwassenen en senioren met de diagnose autisme gaan we naar de cliënt toe of met de cliënt mee. De ondersteuning kan plaatsvinden op meerdere gebieden. Ook jongvolwassenen die vanuit Wonen met intensieve begeleiding doorstromen naar zelfstandig wonen , kunnen wij ambulante begeleiding blijven bieden.


Doel
Het doel van de ambulante begeleiding is het geven van inzicht in niet alleen de beperkingen, maar vooral ook in de mogelijkheden. Daarnaast is het aanleren van vaardigheden en het versterken van het eigen netwerk en het realiseren van een stabiele omgeving een belangrijk doel. We vergroten hierdoor de kansen op zelfstandigheid.

Onze medewerkers beschikken over een relevante opleiding en krijgen binnen de organisatie intervisie en scholing. Gedragsdeskundigen zetten interventies in en ondersteunen waar nodig. Samen met u zoeken zij naar oplossingen die passend zijn bij uw situatie.

Ambulante begeleiding bieden wij aan in de vorm van Zorg in natura. De begeleiding kan ook worden bekostigd vanuit het PGB. Er is een zorgtoewijzing nodig vanuit de gemeente waar u woont.