Begeleiding bij Onderwijs

Zorgburo de Liemers biedt ambulante begeleiding die gericht is op Onderwijs, aan jongeren met autisme die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs of een MBO- of HBO-opleiding. 


Doel

We richten ons op het aanleren van verschillende studievaardigheden, zoals plannen en organiseren, samenvatten en leren voor proefwerken. Ook ondersteunen wij bij het leren en maken van huiswerk.


Werkwijze

De begeleiding wordt uitgevoerd door begeleiders met onderwijservaring en kennis van autisme spectrum stoornissen. Voor de start van de begeleiding plannen wij een intakegesprek om de juiste begeleiding aan te kunnen bieden. Verder zorgen wij, in overleg met de jongere, voor regelmatig contact met school en ouders.


Kosten

Ambulante begeleiding gericht op onderwijs, bieden wij aan in de vorm van Zorg in natura. De begeleiding kan ook bekostigd worden vanuit het PGB. Er is hiervoor een zorgtoewijzing nodig vanuit de gemeente waar in u woont.