Begeleiding bij Re-integratie

Na afronding van studie of opleiding is het belangrijk om toe te werken naar een zinvolle dagbesteding. Zorgburo De Liemers is door het UWV gecontracteerd en mag re-integratietrajecten aanbieden: Werf Fit en Naar Werk.
Ook binnen de regio Centraal Gelderland kan Zorgburo De Liemers re-integratietrajecten (activerend werk en jobcoaching) aanbieden. Uitgangspunt is hierbij dat toegewerkt wordt naar regulier werk.
We inventariseren samen met de cliënt waar zijn/haar wensen en mogelijkheden liggen.

De begeleiding wordt geboden door twee re-integratiemedewerkers, die tevens gespecialiseerd zijn in de begleiding van mensen met autisme.

Kosten

Begeleiding bij re-integratie kunnen wij aanbieden aan clienten die hiervoor toestemming van het UWV of de gemeente (WMO) hebben.