Academische Werkplaats Autisme

Geplaatst op: 2 december 2019

Louis Sloot, directeur van het Zorgburo, is benoemd tot formeel adviseur  binnnen de projectgroep “Omgaan met (het eigen) autisme” van de Academische Werkplaats.

De formeel adviseur van de Academische Werkplaats is aanwezig bij 6 bijeenkomsten over 3 jaar verspreid (oktober 2019-november 2022) plus vooraf en achteraf altijd actief reageren op toegezonden stukken.

Op deze manier kan hij zijn ervaringen vanuit de praktijk inbrengen in de Werkplaats.

De Academische Werkplaats is een samenwerkingsverband waarin partijen vanuit verschillende expertises zich samen buigen over een maatschappelijk vraagstuk. Het doel van de Academische Werkplaatsen Autisme (AWA’s) is om met behulp van de kennisinfrastructuur de behandeling en begeleiding van mensen met autismespectrumstoornissen te verbeteren en hun maatschappelijke participatie te bevorderen.

Er is een eerste concept-uitwerking gemaakt van een projectvoorstel m.b.t. het thema ‘Omgaan met (je eigen) autisme’ in september 2019. De eerste concept-uitwerking van het projectvoorstel is  besproken tijdens de halfjaarlijkse AWA-meeting op 26 september 2019 met 7 mensen met ervaringskennis en 2 professionals. De uitkomsten van die discussiebijeenkomst zijn verwerkt in het huidige projectvoorstel.

Het project heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de succes en faal factoren die het omgaan met (het eigen) autisme beïnvloeden (ervarings-, wetenschappelijke- en professionele kennis integreren in een conceptueel model over het omgaan met (het eigen) autisme inclusief de beïnvloedende factoren en de toepassingswaarde voor zelfhulp, begeleiding en behandeling. Vanuit dit model zal het project een aanpak ontwikkelen voor mensen met autisme en belangrijke anderen, waarmee het omgaan met het autisme voor allen versoepeld wordt.

Terug naar overzicht