De Wet Langdurige Zorg gaat veranderen

Geplaatst op: 2 december 2019

De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt ook toegankelijk gemaakt voor cliënten vanaf 18 jaar met een psychische stoornis. De zorg voor jeugdigen tot 18 jaar met een psychische stoornis blijft onder de Jeugdwet vallen. Door toevoeging van de grondslag psychische stoornis aan de zorginhoudelijke toegangscriteria kunnen deze cliënten aanspraak maken op Wlz-zorg als sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het CIZ kan per 1 januari 2020 starten met het behandelen van aanvragen voor een WLZ- indicatiestelling. Wanneer het CIZ een WLZ indicatie afgeeft, dan kan de cliënten  vanaf 1 januari 2021 zorg uit de Wlz ontvangen.

Om toegang te krijgen tot de Wlz, moet voldaan worden aan de volgende criteria:

  1. Aanwezigheid van een aandoening of stoornis.
  2. Permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid ter voorkoming van ernstig nadeel.
  3. De zorgbehoefte moet blijvend zijn.

Valt een client onder de Wlz dan wordt de zorg bekostigd door het Zorgkantoor en dus niet door de gemeente zoals bij de Wmo het geval is. Onder de Wlz betaalt de client ook een eigen bijdrage.

Wilt u meer informatie over toegang tot de Wlz kunt u contact opnemen met het CIZ. Zie www.ciz.nl

 

 

Terug naar overzicht