Ministerie interviewt cliënten Zorgburo De Liemers

Geplaatst op: 2 december 2019

Vanuit autisme bekeken is bezig met het volgende onderzoek:

beïnvloedt het diagnosetraject de manier waarop mensen met autisme zichzelf zien, en hoe mensen in de omgeving hen zien. Wordt er een soort autisme-beeld opgelegd of gaat het diagnosetraject over  wie de mensen werkelijk zijn en wat ze ervaren. 

In het kader van dit onderzoek heeft een senior adviseur van het Ministerie van VWS enkele interviews afgenomen met cliënten van het Zorgburo. Deze interviews worden gebruikt ter onderbouwing van een adviesnota voor het Ministerie.

“Vanuit autisme bekeken (VAB) is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving. Iedereen is verschillend en het is hoog tijd dat de samenleving hierop ingericht wordt. Aansluiten bij iemands leven, luisteren en echt maatwerk organiseren.”

VAB doet onderzoek op verschillende terreinen van het leven zoals; onderwijs, werk en inclusieve maatschappij.

Daarnaast werken  ze aan de pilot gespecialiseerde levensloopbegeleiding. Deze pilot is onderdeel van het programma Volwaardig leven van het Ministerie van VWS.

Voor meer informatie over Vanuit autisme zie www.vanuitautismebekeken.nl

 

Terug naar overzicht