Over het Zorgburo

Zorgburo De Liemers is een door het Ministerie erkende  organisatie voor de begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren,(jong)volwassenen en senioren met autisme,  met bijkomende psychiatrische problematiek en een normale begaafdheid. We bieden een compleet aanbod in het kader van levensloopbegeleiding, dat wil zeggen in alle levensfasen en op alle levensgebieden. Deze ondersteuning bieden wij in de regio’s Centraal Gelderland, Nijmegen en Achterhoek. We hebben contracten afgesloten voor het bieden van Jeugdzorg en WMO in deze regio’s.

Zorgburo De Liemers ondersteunt de kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in hun ontwikkeling naar een zo zelfstandig mogelijk leven. De begeleidingvan senioren richt zich op verbetering en/of het behoud van zelfstandigheid. In de studie “Zorg, wonen en werk voor mensen met autisme”, in opdracht van het ministerie van VWS, worden knelpunten en aanbevelingen voor de toekomst beschreven. De aanbevelingen die worden gedaan sluiten aan bij het aanbod dat Zorgburo De Liemers biedt in het kader van Levensloopbegeleiding.

De kennis over autisme en het kleinschalige karakter van de organisatie, vergroten de kans op een succesvolle  begeleiding, die gericht is op een succesvolle deelname aan de maatschappij.
De ondersteuning wordt geboden door HBO geschoolde medewerkers met veel kennis over en ruime ervaring met autisme. Zij worden ondersteund door gedragsdeskundigen. Zorgburo De Liemers is HKZ gecertifceerd.

Alle begeleidingsvormen vindt u in het menu. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen met het contactformulier.

logo_met_tekst_nw_minder_klein_geknipt