Huidige situatie met betrekking tot Duurzaamheid

Op het gebied van Duurzaamheid zijn er verschillende onderwerpen waar Zorgburo de Liemers aandacht aan besteedt.

Duurzaam personeelsbeleid
Alle medewerkers kunnen op elke leeftijd een waardevolle bijdrage leveren aan de resultaten van de organisatie. Dat is het uitgangspunt van Duurzame inzet van personeel. Het gaat er om dat in het personeelsbeleid rekening gehouden wordt met de levensfase van medewerkers en hun individuele achtergronden, belastbaarheid, wensen en behoeften. Bij Duurzame inzet van personeel draait het om maatwerk. Het is daarom belangrijk om met de medewerkers te bespreken wat hun mogelijkheden en wensen zijn. Daarbij kan het gaan om het combineren van werk- en zorgtaken (zorg voor gezin en kinderen of mantelzorg voor bijvoorbeeld ouders) en/of langer doorwerken. Maatwerk afspraken kunnen met name gemaakt worden door de optie van flexibel werken. Dit is voor veel functies binnen de organisatie mogelijk. Dit item komt ook in de jaargesprekken aan de orde.

Reisafstanden
Door regionaal te werken, beperken we naast de reistijd ook de reisafstanden. Ambulant begeleiders maken hierdoor minder kilometers, wat de co2 uitstoot beperkt. Daar waar mogelijk wordt - om het reizen te beperken - ook gebruik gemaakt van digitale middelen zoals appen en beeldbellen,.

Scheiden van afval
In het kantoorpand zijn diverse afvalbakken aanwezig waardoor afval gescheiden kan worden. Plastic wordt verzameld en door de gemeente opgehaald. We maken gebruik van papiercontainers, die opgehaald worden door een bedrijf. Privacygevoelige informatie op papier wordt in een speciale container verzameld die opgehaald wordt voor vernietiging.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van gebruikte artikelen zoals gebruikte kantoormeubelen en kasten, gebruikt spelmateriaal voor de kinderen.

Cartridges worden ingeleverd zodat deze hergebruikt kunnen worden.

Huisvesting
Verlichting en klimaat Het kantoorpand wordt gehuurd en is kortgeleden van eigenaar gewisseld. Er is geen invloed op verlichting en klimaat.