Rapportage Klachtenfunctionaris 2019

Klachten
In 2019 zijn er door cliënten 3 klachten ingediend en zijn er geen klachten van medewerkers geweest.

De klachten die door de cliënten zijn ingediend, zijn volgens de procedure behandeld. Er zijn 3 gesprekken geweest met de klachtenfunctionaris, waarin cliënten hun onvrede over een situatie hebben kunnen toelichten. Van de gesprekken is verslaglegging gemaakt. De klachten zijn niet behandeld door de externe klachtencommissie. Dit was niet nodig.

Klachtencommissie en Vertrouwenspersoon medewerkers
In 2019 is een externe Klachtencommissie gekomen die zowel voor cliënten als medewerkers klachten kan behandelen. In 2019 zijn er geen klachten bij deze klachtencommissie ingediend.

23 april 2020
Klachtenfunctionaris