Medezeggenschap

Medezeggenschap is belangrijk voor Zorgburo De Liemers. Cliënten kunnen op verschillende manieren meepraten en meebeslissen.

Huisoverleg

Voor de verschillende woonvormen is er een aantal keren per jaar een huisoverleg. Bewoners gaan dan met de Woonbegeleiding in gesprek over allerlei zaken die direct betrekking hebben op de woonsituatie.

Cliëntenraad

Een aantal keren per jaar voert de directie met de cliëntenraad overleg over verschillende onderwerpen:

  • geld
  • eten
  • veiligheid
  • gezondheid en hygiëne
  • vrije tijd
  • verandering in de ondersteuning
  • de klachtenregeling
  • verhuizing of verbouwing
  • fusie of samenwerking met andere instellingen
  • ontwikkelingen binnen de zorg

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en uit ouders van cliënten:

Contact

Tel. 0316-533333

E-mail: cr@zorgburodeliemers.nl