Cliënttevredenheid 2021

Bij Zorgburo De Liemers vinden we het belangrijk om te weten hoe cliënten de zorg ervaren. Wij willen leren van zorgervaringen om de kwaliteit van de zorgverlening te optimaliseren. Er zijn verschillende manieren waarop wij de cliënttevredenheid ophalen:

  • In zorgplanbesprekingen en evaluaties
  • Via de cliëntenraad die elke maand bijeenkomt
  • Wanneer cliënten uit zorg gaan ontvangen zij een enquête
  • Via het tweejaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek

Enkele resultaten van het afgelopen tevredenheidsonderzoek zijn:

  • 94% van de cliënten/cliëntvertegenwoordigers zou de zorgverlening van Zorgburo De Liemers aan anderen aanraden.
  • 94% van de respondenten geeft aan dat de begeleider voldoende deskundig is in zijn of haar vak.
  • 95% van de cliënten/cliëntvertegenwoordigers vertrouwt de begeleider voldoende en 97% geeft aan dat de begeleider voldoende respect toont.
  • Ruim 90% van de ondervraagden is tevreden over het aanbod en de uitvoering van de activiteiten.

Mooie resultaten waar we als Zorgburo De Liemers trots op zijn! Uiteraard zijn er uit het tevredenheidsonderzoek ook verbeterpunten naar voren gekomen. Zorgburo De Liemers wil deze verbeterpunten aanpakken en omzetten in concrete acties. Zo verbeteren we de kwaliteit van onze zorgverlening. We willen cliënten en cliëntvertegenwoordigers meer mee laten beslissen door de medezeggenschap meer inhoud te geven. Verder willen we de communicatie naar cliënten verbeteren. Daarnaast gaan we focusgroepen houden om uitgebreider in te gaan op bepaalde thema's, zoals communicatie, medezeggenschap en de informatievoorziening. De behoeften en wensen van cliënten komen hierbij uitvoerig aan bod.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tevredenheidsonderzoeken 2018

In 2018 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en een clïenttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Medewerkerstevredenheid:

Het gemiddeld rapportcijfer van medewerkers komt uit op 7,3

Clienttevredenheid:

Voor het beschermd wonen is een CQI-meting uitgevoerd. De respondenten beoordelen onze organisatie gemiddeld met een 7,7. Vanwege het ontbreken van een CQI voor minderjarige cliënten is voor deze groep cliënten de cliëntenthermometer toegepast. Er zijn drie metingen uitgevoerd: een meting voor de cliënten die deelnemen aan groepsactiviteiten (vrije tijd), waardering 7,9, een meting onder ambulante clienten 18+, waardering 7,9 en een meting onder ouders van clienten jonger dan 18 jaar, waardering 8.