Tevredenheidsonderzoeken 2018

In 2018 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en een clïenttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Medewerkerstevredenheid:

Het gemiddeld rapportcijfer van medewerkers komt uit op 7,3

Clienttevredenheid:

Voor het beschermd wonen is een CQI-meting uitgevoerd. De respondenten beoordelen onze organisatie gemiddeld met een 7,7. Vanwege het ontbreken van een CQI voor minderjarige cliënten is voor deze groep cliënten de cliëntenthermometer toegepast. Er zijn drie metingen uitgevoerd: een meting voor de cliënten die deelnemen aan groepsactiviteiten (vrije tijd), waardering 7,9, een meting onder ambulante clienten 18+, waardering 7,9 en een meting onder ouders van clienten jonger dan 18 jaar, waardering 8.