Zorgburo en de 'harde lockdown'

Maandagavond 14 december heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Er is een toename van het aantal besmettingen en de maatregelen zijn aangescherpt naar een ‘harde lockdown’.

Deze nieuwe maatregelen betekenen voor de begeleiding van uzelf, uw gezin of kinderen geen grote verandering. Contactberoepen uit de zorgsector zijn namelijk uitgezonderd van de ‘lockdown’. Begeleiders uit de WMO en jeugdwet mogen dus hun werk blijven uitoefenen.

Dat betekent dat de huidige begeleidingsafspraken gehandhaafd blijven. Tijdens het volledige fysieke begeleidingsmoment is het beide dragen van een mondkapje voortaan verplicht. Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Ook dient altijd de 1,5 meter afstand worden gewaarborgd.

De gezondheid van zowel onze cliënten als onze medewerkers heeft onze prioriteit. Onze begeleiders zijn door hun beroep met veel verschillende cliëntcontacten extra kwetsbaar. Hierdoor lopen zijzelf en hun gezin extra veel risico op besmetting met het virus. Daarbij dragen ze ook de verantwoordelijkheid voor hun cliënten en omgeving. Begeleiders hebben daarom ten alle tijden de verantwoordelijkheid om met u in gesprek te gaan wanneer zij de veiligheid voor u en/of zichzelf niet meer kunnen waarborgen. Op dat moment moet samen worden gekeken naar alternatieven zoals bellen, videobellen, appen of mailen. Het oordeel van onze begeleiders is in dit geval altijd leidend en niet discutabel.

Voor vrije tijd betekent dit dat alle geplande activiteiten tot 19 januari zullen doorgang vinden. Dit betreffende volgende activiteiten:

 • zaterdag activiteiten
 • woensdagmiddag activiteit
 • vrijdagavond activiteit
 • vakantieactiviteiten in week 52 & 53

De vrijdagavond activiteit zal vanwege de groepsgrootte worden opgedeeld in twee groepen met verschillende tijden. De begeleider van de betreffende groep zal contact opnemen om de exacte wijzigingen door te geven.

Over de doorgang van de weekendjes weg kunnen we nog geen uitspraken doen. Deze starten pas na 19 januari 2021 weer. Na de aangekondigde persconferentie van 12 januari 2021 zullen wij hierover berichten.

Alle bestaande richtlijnen blijven gehandhaafd:

 • Ouders mogen niet binnen in het Zorgburo komen.
 • Cliënten mogen, indien nodig, door maximaal 1 ouder/verzorger worden gebracht.
 • Houd 1,5 meter afstand (ook terwijl u wacht).
 • Wij hanteren een hygiëneprotocol t.a.v. handen wassen en schoonmaak.
 • Wij vieren verjaardagen, maar trakteren kan helaas niet.
 • Kom op tijd, lukt dit niet en de ingangsdeur is nog open meldt u zich dan bij de begeleider die daar aanwezig is. Is de ingangsdeur gesloten, belt u dan aan.
 • Afmeldingen graag daags voor de activiteit.
 • Mondkapjes zijn in de auto voor zowel cliënten als begeleiders verplicht, deze worden gefaciliteerd door het Zorgburo.
 • Wij zullen goed ventileren, ook terwijl de cliënten aanwezig zijn (ramen en (binnen) deuren zullen opengezet worden. Dit ook als de temperatuur lager wordt, geef uw kind eventueel een vestje o.i.d. mee.
 • Het deelnemen aan een activiteit met verkoudheidklachten is niet toegestaan. Onder verkoudheidsklachten wordt verstaan; neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/ benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven, koorts boven 38 graden.

De maatregelen blijven in elk geval gelden tot 19/ 01/2021. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend. Wanneer dat nodig is, zullen we aanvullende maatregelen nemen en hierover berichten.

Wij begrijpen dat de aangescherpte maatregen onrust kunnen veroorzaken. Wij bedanken u alvast voor uw begrip.

Tenslotte willen we u fijne feestdagen wensen en een gelukkig en vooral gezond 2021.

 

Namens directie en medewerkers van Zorgburo De Liemers

 

 

 

Extra maatregelen COVID19 tweede golf

16 oktober 2020
Het aantal besmettingen met het Coronavirus loopt in Nederland weer op. Naar aanleiding hiervan heeft de regering wederom een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd om besmetting verder te voorkomen. Zorgburo De Liemers neemt deze signalen erg serieus. Naar aanleiding hiervan heeft ZorgburoDe Liemers het volgende beleid opgesteld.


Begeleiding

 • Onze begeleiding werkt op 1,5meter afstand en houdt de hygiëne maatregelen in acht.
 • Onze begeleiders zullen vanaf maandag 19 oktober verplicht met een mondkapje gaan werken.
 • Wij vragen onze cliënten om tijdens begeleidingsmomenten een mondkapje te dragen tijdens begeleidingsmomenten. Dit verzoek geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.
 • Tijdens wandelingen in de buitenlucht, met 1,5 meter afstand en in dunbevolkt gebied is een mondkapje voorlopig nog niet verplicht.
 • Onze ambulante begeleiders gaan met cliënten in gesprek over het omzetten van begeleidingsmomenten naar beeldbel afspraken. Dit is nog geen eis vanuit de overheid. Het gaat dan ook in goed overleg en samen wordt bekeken wat de mogelijkheden en individuele wensen zijn. Dit om tegenmoet te komen aan de eis van de overheid om zoveel mogelijk vanuit huis te werken.
 • Bij klachten (neusverkoudheid, verlies reuk/smaak, keelklachten, koorts en/of benauwdheid) van zowel medewerker (en/of naasten) als cliënten (en/of naasten) vindt er geen face tot face begeleiding plaats. Begeleiding wordt in dat geval omgezet naar beeldbellen. Mocht een medewerker te ziek zijn om te kunnen werken, dan zal in overleg met de cliënt worden gekeken naar vervanging en zullen wij ons uiterste best doen om vervanging te regelen. We kunnen niet garanderen dat dat altijd direct het geval is.


Bezoekers kantoor Juvenaat

 • Enkel bezoek op afspraak.
 • Bij klachten (neusverkoudheid, verlies reuk/smaak, keelklachten, koorts en/of benauwdheid) van zowel medewerker (en/of naasten) als bezoeker (en/of naasten) dient afspraak telefonisch te worden afgezegd. Afspraak kan in dit geval worden omgezet naar beeldbellen.
 • Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst en houdt 1,5 meter afstand.
 • Zowel bezoekers als medewerkers dragen tijdens de afspraak in het pand een mondkapje.
 • Afspraken laten we bij voorkeur via beeldbellen plaatsvinden en niet face tot face.

 

 

Vije Tijd gaat weer van start!

Vanaf zaterdag 13 juni zullen de activiteiten voor de woensdag-, zaterdag- en vrijdagavondgroepen weer starten op het Zorgburo. Om alles volgens de regels van COVID19 te laten verlopen zijn er voor die dagen extra regels opgesteld. Ria en Mariët maakten een filmpje hierover...

 

En als jullie samen met de auto ergens naar toe gaan: 
Ria laat zien hoe je een mondkapje veilig opzet, draagt en afzet.