Informatie begeleiding van Zorgburo de Liemers tijdens COVID19

Op 11 mei is het volgende besloten ten aanzien van onderstaand eerder bericht:
"Vandaag is binnen het Management Team van Zorgburo De Liemers besloten dat we vooralsnog de maatregelen in verband met COVID-19 zullen handhaven zoals we tot nu toe gedaan hebben. Mochten  hier veranderingen inkomen, hoort u dat natuurlijk van ons".

Via deze weg willen we u graag nader informeren over de maatregelen die Zorgburo de Liemers heeft moeten nemen naar aanleiding van het COVID-19.

Om ons te houden aan de nieuwe wettelijke richtlijnen vanuit de overheid, hebben we intern de volgende afspraken gemaakt.

Ambulante begeleiding
· Onze medewerkers gaan niet meer op huisbezoek. Cliënten worden nog enkel telefonisch begeleid. Hierbij maken we gebruik van creatieve oplossingen zoals skype, beeldbellen, appen, mailen, enz. Cliënten zijn hierover ingelicht via een email en door hun begeleider, systeem is indien nodig betrokken.
· Om onze cliënten zo veel mogelijk te ondersteunen bieden we de mogelijkheid om vaker contactmomenten te hebben met hun begeleider. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onze gedragsdeskundige in te schakelen voor extra ondersteuning.
· Onze begeleiders onderhouden intensief contact met hun cliënten en systeem over de huidige situatie rondom de Coronacrisis. Doel hiervan is om alvast te anticiperen, mocht de situatie rondom de COVID-19 verder veranderen of verslechteren.

Wonen
· Ons streven is om onze bewoners zo lang mogelijk fysiek te blijven bezoeken. Hierbij zijn wel aanvullende afspraken gemaakt om de veiligheid van zowel medewerkers als bewoners te garanderen.
· Onze gedragsdeskundigen worden laagdrempelig ingezet om te ondersteunen bij onrust/angst en onzekerheid.

Vrije tijd
· Alle groepsactiviteiten zijn in ieder geval tot 28 april 2020 geannuleerd.
· Er is gestart bij cliënten/ gezinnen met alternatieve activiteiten op afstand.

Re-integratie
· Onze medewerkers van re-integratie komen niet meer op werkbezoek. Dit is in overleg met de werkgever en/of client uitgesteld of omgezet naar (beeld)bellen.

Intake/wachtlijst
· Nieuwe cliënten worden nog aangenomen. De intakeprocedure blijft doorlopen. Dit vindt wel plaats middels (beeld)bellen.

Deze afspraken blijven in elk geval gelden tot 28 april 2020.