Vacatures / stageplaatsen 

- Begeleider afd. vrije tijd min. 4 uur

- Re-integratiemedewerker voor 16-24 uur

- Gedragsdeskundige voor 24 uur 

- Stagiaires voor het schooljaar 2020-2021 beschikbaar op de woensdagmiddag, vrijdagavond of zaterdag.

- Stagiaires voor het schooljaar 2020-2021 beschikbaar in de weekenden (vrijdagmiddag t/m zondag)

  

Zorgburo de Liemers is een door het ministerie erkende organisatie voor de begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme met een normale begaafdheid.

Wij bieden: begeleid wonen voor (jong)volwassenen, vrije tijd activiteiten voor kinderen en jongeren, ambulante begeleiding, onderwijsondersteuning en re-integratietrajecten.

______________________________________________________________________________________

Wij zoeken per direct:

 Begeleider voor de afdeling Vrije Tijd

minimaal 4 uur per week

 

De functie:
De afdeling Vrije Tijd organiseert wekelijks op woensdagmiddag en zaterdag, en om de week op vrijdagavond, een activiteit voor kinderen en jongeren met autisme en een normale begaafdheid. De kinderen en jongeren nemen daar aan deel in vaste groepjes. Ook worden er tijdens de zomervakantie kampen georganiseerd en tijdens alle schoolvakanties vakantieactiviteiten. Daarnaast zijn er per leeftijdsgroep ‘weekendjes weg’. In kleine groepjes en met vaste medewerkers wordt de kinderen een leuk weekend bezorgd en worden ouders ontlast.

Het doel van de activiteiten is het stimuleren van de sociale ontwikkeling, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen vergroten en het leren variatie aan te brengen in vrijetijdsactiviteiten.

 Wij vragen:

Een begeleider met minimaal een MBO niveau 4 opleiding. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring in het begeleiden van groepen kinderen en jongeren, en bij voorkeur kennis van en ervaring met autisme.

Deze vacature omvat in ieder geval de woensdagmiddaggroep. Tevens invalwerkzaamheden bij andere groepen.
Je bent zelfstandig, stressbestendig, flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit), enthousiast en beschikt over goede communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden. Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.


Wij bieden:

Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng.

Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nienke Schriever- van Rijswijk, Team coördinator Vrije tijd, telefoon 06-33040140.

Reageren op deze vacature kan door een motivatiebrief met CV te sturen aan:

personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

______________________________________________________________________________________ 

 

Wij zoeken voor onze afdeling re-integratie

                        Een re-integratiemedewerker voor 16 - 24 uur per week

 Het is niet voor iedereen makkelijk om een baan te vinden, bijvoorbeeld voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum en aanverwante diagnoses. 

Als re-integratiemedewerker spreekt deze doelgroep jou enorm aan en het geeft jou voldoening om deze mensen aan een werkervaringsplek of baan te helpen. Je wilt graag maatwerk leveren. Daarbij hoort ook het voeren van acquisitiegesprekken. Jij weet welke baan, cultuur en soort werkzaamheden bij jouw werkzoekende past én je bewerkstelligt dit ook. De medewerker re-integratie is het aanspreekpunt voor de cliënt, zijn netwerk en externe instanties, zoals werkgevers, UWV, gemeentes en/of opleidingsinstanties.

Je werkt methodisch, oplossingsgericht en kijkt naar de kwaliteiten en interesses van de cliënten. Daarnaast maak je coaching plannen, evaluatierapporten ten behoeve van de betrokken instanties.

Ben jij een sollicitant die ervaring heeft met verzuimbegeleiding en re-integratie en voldoe jij aan de functie-eisen, neem dan contact met ons op. 


Functie eisen

  • Een afgeronde HBO-opleiding (gecertificeerde jobcoachopleiding) aangevuld met ervaring in de re-integratiebranche
  • Ervaring/affiniteit met werkzoekenden/werknemers met autisme en aanverwante diagnoses
  • Goed op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en re-integratie
  • Je communiceert makkelijk op diverse niveaus 
  • Je bent pragmatisch, flexibel en je houdt van resultaatgericht werken
  • Je kunt prioriteiten stellen en goed het overzicht behouden
  • Enthousiast, accuraat, doorzetter, creatief en stressbestendig
  • Beschikbaar op korte termijn voor minimaal 16 of maximaal 24 uur per week
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto

 Wij bieden:

Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg, schaal 45. Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng. Scholingsmogelijkheden, intervisie en individuele werkbegeleiding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nienke Schriever- van Rijswijk, telefoon: 06-33040140.

In het kader van de wet WKKGZ behoort een arbeidsverleden check tot de procedure.

 Reacties op deze vacature graag per mail: personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

Sluitingsdatum 24 augustus. Gesprekken zullen plaatsvinden op 1 september 2020.

______________________________________________________________________________________

Wij zoeken voor ons Expertiseteam 


Een gedragsdeskundige voor 24 uur per week 

Het Expertiseteam is het kenniscentrum van Zorgburo De Liemers. Het Expertiseteam is een team in ontwikkeling en bestaat uit een psycholoog, twee orthopedagogen en er wordt op afroep gebruik gemaakt van een GZpsycholoog. Dit ambitieuze team wil de kwaliteit van de zorg binnen het Zorgburo verder verbeteren en toonaangevend worden als het gaat om begeleiding en behandeling van mensen met de diagnose autisme.

Momenteel zijn wij actief betrokken bij de Academische Werkplaats Autisme. Binnen de werkgroep “omgaan met (eigen) autisme” denken wij mee met de werkgroep Vanuit autisme bekeken. Binnenkort starten we met een pilot binnen onze regio “Begeleiding en behandeling onder 1 dak”.

De functie:
• De gedragsdeskundige is betrokken bij de behandeling van cliënten, levert een bijdrage aan het opstellen van het handelingsplan en coacht de medewerkers bij de begeleiding van de cliënten. Een belangrijke taak hierbij is het bevorderen van de continuïteit en kwaliteit van het begeleidingsproces van de cliënten.
• De gedragsdeskundige is, bij complexe en urgente problematiek, direct betrokken bij cliënten en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Bespreekt met de begeleiders problemen die zich voordoen met de cliënten en draagt ideeën en werkbare oplossingen aan.
• De gedragsdeskundige heeft regelmatig contact met het netwerk van de cliënt en met andere hulpverlenende instanties en gemeenten.
• We streven binnen onze organisatie steeds naar verbetering van de kwaliteit van de begeleiding. Daarom is de gedragsdeskundige betrokken bij de deskundigheidsbevordering van de begeleiders.
• De gedragsdeskundige signaleert relevante ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en in de zorg voor mensen met autisme en doet voorstellen voor beleidsontwikkelingen op dit gebied.
• De gedragsdeskundige neemt deel aan overlegvormen en multidisciplinair overleg met de collega gedragsdeskundigen.
• De gedragsdeskundige geeft werkbegeleiding en intervisie vanuit het oplossingsgericht werken en de motiverende gespreksvoering.
• De gedragsdeskundige geeft behandeling aan cliënten. En is daarin ook verantwoordelijk voor een behandelplan en rapportage. De behandeling kan direct in contact zijn met cliënten of mediërend. De behandeling kan plaats vinden op het kantoor of bij de client thuis. 


Wij vragen:
• Een ervaren gedragsdeskundige, bij voorkeur GZ-psycholoog.
• Ervaring en kennis op het gebied van autisme en bijkomende (psychiatrische) problematiek.
• Ervaring met oplossingsgericht werken en systeemgericht werken en de vaardigheid om de opgedane kennis en ervaring over te brengen op onze begeleiders.
• Een professionele beroepshouding om mensen te kunnen motiveren en stimuleren. Overtuigingskracht, overleg- en onderhandelingsvaardigheden zijn hierbij van belang.
• Een enthousiaste en nieuwsgierige collega, met een praktische insteek, die het een uitdaging vindt om in een organisatie te werken die volop in ontwikkeling is.
• Een nuchter persoon die crisisbestendig is, een flexibele houding heeft en snel durft en kan handelen wanneer dit nodig is. Ook kunnen relativeren en achteroverleunen - waar het kan - zijn belangrijke eigenschappen.
• Een gedragsdeskundige die vanuit zijn vakgebied overstijgend kan denken met betrekking tot implementatie van nieuwe methodes, ontwikkelingen binnen de organisatie en hulpverleningsland.
• Een gedragsdeskundige die oog heeft voor de hulpvragen en behoeften van de individuele cliënt en daar op een creatieve en deskundige manier met begeleiders bij aan kan sluiten.
• De gedragsdeskundige moet zich kunnen vinden in de visie en missie van Zorgburo De Liemers.

Wij bieden:
Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg. Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Noortje Looten tel: 0316533333. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag.

Je motivatiebrief met CV kun je sturen naar: personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

Je kunt reageren op deze vacature tot en met 23 augustus 2020. Met iedere kandidaat vinden twee gesprekken gelijk na elkaar plaats.

Deze gesprekken staan gepland op woensdag 26 augustus 2020.

Deze vacature wordt tegelijk intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

 _____________________________________________________________________________________

 

Wij zoeken stagiaires voor het schooljaar 2020-2021.  

Ben jij op zoek naar een leerzame en uitdagende stage? Beschikbaar op de woensdagmiddag, vrijdagavond of zaterdag? Dan zoeken wij jou!

  

Wij zoeken:

Voor de afdeling Vrije Tijd zoeken wij voor de woensdagmiddag-, vrijdagavond- en zaterdagactiviteiten tweedejaars studenten van een MBO4 of HBO opleiding SPH, Pedagogiek of Social Work.

Wie zijn wij:

Zorgburo de Liemers ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in hun ontwikkeling naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Onze begeleiding is gericht op het geven van inzicht in niet alleen beperkingen, maar vooral in mogelijkheden. We investeren in het aanleren van vaardigheden, in een sterk eigen netwerk en in een stabiele omgeving. Hierdoor vergroten we de kansen op zelfstandigheid.

Wat doet afdeling Vrije Tijd:

Tijdens de dag- en avondactiviteiten begeleid je, met een gediplomeerde medewerker, een groep tussen 5 - 10 kinderen/jongeren (5 tot ongeveer 30 jaar) met Autisme en aanverwante stoornissen.

Deze activiteiten vinden plaats op de woensdagmiddag, vrijdagavond, zaterdag en tijdens schoolvakanties ook op andere doordeweekse dagen.

Met de deelnemers werk je aan doelen die gericht zijn op de sociale omgang en het aanleren van vaardigheden.

Werkzaamheden:

Je bent betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van een activiteit van een vaste groep kinderen/jongeren. In het begin van de stage wordt er van je verwacht dat je meedenkt met de voorbereiding van de activiteit, om gaandeweg steeds meer zelfstandig te kunnen werken. Je organiseert en begeleidt dan individueel activiteiten (natuurlijk wel onder begeleiding van de groepsbegeleiding). Samen met de vaste begeleider ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor het draaien van de groep waarin structuur, duidelijkheid en individuele aanpassingen van belang zijn. In de afronding wordt er opgeruimd, gerapporteerd en huishoudelijke taken verricht.


Wij vragen:
Je bent een tweedejaars stagiaire van een relevante MBO4 of HBO opleiding, SPH, Pedagogiek of Social Work, die niet vast zit aan de stagedagen die vanuit school worden gesteld. We zijn op zoek naar creatieve stagiaires die het een uitdaging vinden om met een groep kinderen/jongeren alledaagse activiteiten voor te bereiden, te ondernemen en te evalueren/rapporteren. Daarnaast wil je de verantwoordelijkheid ontwikkelen om samen een groep te draaien.Wij bieden:
Een stagevergoeding conform de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. Stagelopen in een kleinschalige instelling  met korte lijnen en veel ruimte voor eigen inbreng.

 


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jenny Staverman, Coördinator planner Vrije Tijd, telefoon 0316-533333.

Heb je interesse? Dan ontvangen wij graag per e-mail een schriftelijke sollicitatie met CV: info@zorgburodeliemers.nl

 Sluitingsdatum 31 mei 2020.

  _____________________________________________________________________________________

Wij zoeken stagiaires voor het schooljaar 2020-2021.

 

 

Ben jij op zoek naar een leerzame en uitdagende stage? Beschikbaar in de weekenden (vrijdagmiddag t/m zondag)? Dan zoeken wij jou!

Wij zoeken:

Voor de weekendjes weg bij afdeling Vrije Tijd zoeken wij tweede- of derdejaars studenten van een  MBO4/HBO opleiding SPH, Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Social Work.

 

Wie zijn wij:

Zorgburo de Liemers ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in hun ontwikkeling naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Onze begeleiding is gericht op het geven van inzicht in niet alleen beperkingen, maar vooral in mogelijkheden. We investeren in het aanleren van vaardigheden, in een sterk eigen netwerk en in een stabiele omgeving. Hierdoor vergroten we de kansen op zelfstandigheid.

 

Wat doet afdeling Vrije Tijd:

Tijdens de weekendjes weg begeleid je, met een gediplomeerde medewerker, een groep van maximaal 6 kinderen/jongeren (van 5 tot ongeveer 18 jaar) met Autisme en aanverwante stoornissen. De weekendjes weg vinden, per leeftijdscategorie,  één keer per maand plaats van vrijdagmiddag tot en met zondagavond. Met de deelnemers werk je aan doelen die gericht zijn op de sociale omgang en het aanleren van vaardigheden.

 

Werkzaamheden:
Je bent betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van een weekendje weg. Er wordt in het begin van je verwacht dat je  meedenkt met de voorbereiding van de weekendjes, om gaandeweg steeds meer zelfstandig te kunnen werken.  Je bent samen met de vaste begeleider verantwoordelijk voor het draaien van de groep waarin structuur, duidelijkheid en individuele aanpassingen van belang zijn. In de afronding wordt er opgeruimd, gerapporteerd en huishoudelijke taken verricht.

 

Wij vragen:
Tweede- of derdejaars studenten van een  MBO4 of HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogiek, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, Social Work of een andere relevante opleiding, die niet vast zit aan de stagedagen die vanuit school worden gesteld. We zijn op zoek naar creatieve stagiaires die het een uitdaging vinden om met een groep kinderen/jongeren alledaagse

activiteiten voor te bereiden, te ondernemen en te evalueren/rapporteren. Daarnaast wil je de verantwoordelijkheid ontwikkelen om samen een groep te draaien.

 

Wij bieden:
Een stagevergoeding conform de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. Stagelopen in een kleinschalige instelling met korte lijnen en veel ruimte voor eigen inbreng. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jenny Staverman, Coördinator planner Vrije Tijd, telefoon 0316-533333.

Heb je interesse? Dan ontvangen wij graag  per e-mail een schriftelijke sollicitatie met CV: info@zorgburodeliemers.nl

 Sluitingsdatum 31 mei 2020.