Wij zoeken voor ons Expertiseteam

een gedragsdeskundige
28 uur per week

Het Expertiseteam is het kenniscentrum van Zorgburo De Liemers. Het Expertiseteam is een team in ontwikkeling en bestaat uit vier gedragsdeskundigen, waarvan een GZ-psycholoog, een orthopedagoog-generalist, een psycholoog en een orthopedagoge. Dit ambitieuze team wil de kwaliteit van de zorg binnen Zorgburo De Liemers verder verbeteren en toonaangevend worden als het gaat om begeleiding en behandeling van mensen met de diagnose autisme.

De functie:
· De gedragsdeskundige geeft behandeling aan cliënten. En is daarin ook verantwoordelijk voor een behandelplan en rapportage. De behandeling kan direct in contact zijn met cliënten of mediërend.
· De gedragsdeskundige is, bij complexe en urgente problematiek, direct betrokken bij cliënten en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
· De gedragsdeskundige heeft regelmatig contact met het netwerk van de cliënt en met andere hulpverlenende instanties en gemeenten.
· De gedragsdeskundige is betrokken bij de deskundigheidsbevordering van de begeleiders.
· De gedragsdeskundige neemt deel aan overlegvormen en multidisciplinair overleg met de collega gedragsdeskundigen.
· De gedragsdeskundige geeft werkbegeleiding en intervisie.

Wij vragen:
· Een ervaren gedragsdeskundige.
· Ervaring en kennis op het gebied van autisme en bijkomende (psychiatrische) problematiek.
· Ervaring bij het inzetten van behandeling bij autisme is een pré.
· Ervaring met oplossingsgericht werken en systeemgericht werken en de vaardigheid om de opgedane kennis en ervaring over te brengen op onze begeleiders.
· Een professionele beroepshouding om mensen te kunnen motiveren en stimuleren. Overtuigingskracht, overleg- en onderhandelingsvaardigheden zijn hierbij van belang.
· Een enthousiaste en nieuwsgierige collega, met een praktische insteek, die het een uitdaging vindt om in een organisatie te werken die volop in ontwikkeling is.
· Een nuchter persoon die crisisbestendig is, een flexibele houding heeft en snel durft en kan handelen wanneer dit nodig is. Ook kunnen relativeren en achteroverleunen - waar het kan - zijn belangrijke eigenschappen.
· Een gedragsdeskundige die oog heeft voor de hulpvragen en behoeften van de individuele cliënt en daar op een creatieve en deskundige manier met begeleiders bij aan kan sluiten.
· De gedragsdeskundige moet zich kunnen vinden in de visie en missie van Zorgburo De Liemers.

Wij bieden:
Een salariëring conform de CAO geestelijke gezondheidszorg. Werken in een kleinschalige instelling, korte lijnen, veel ruimte voor eigen inbreng.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Noortje Looten tel: 0316-533333. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag.

Je motivatiebrief met CV kun je sturen naar: personeelszaken@zorgburodeliemers.nl

Je kunt reageren op deze vacature tot en met 16 januari 2022. Met iedere kandidaat vinden twee gesprekken gelijk na elkaar plaats.

Deze gesprekken staan gepland op woensdag 19 januari 2022.

Deze vacature wordt tegelijk intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.