Vrije tijd

Het is niet voor ieder kind met autisme vanzelfsprekend dat hij of zij kan deelnemen aan reguliere groepjes zoals scouting, voetballen of een hobbyclub. Het is belangrijk om deze vaardigheden in de praktijk te oefenen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen en jongeren met autisme moeilijk generaliseren en dat het daarom belangrijk is om vaardigheden in de praktijk aan te leren, in de juiste context. Daarom biedt Zorgburo De Liemers mogelijkheden voor de invulling van vrije tijd aan kinderen en jongeren met autisme.

Doel

Zorgburo de Liemers werkt binnen de Vrije tijd activiteiten in kleine groepjes aan verschillende doelen:

  • leren keuzes maken
  • het ondernemen van nieuwe activiteiten
  • leren grenzen verleggen
  • stimuleren van sociale vaardigheden
  • leren rekening houden met de ander

Werkwijze

De activiteiten worden begeleid door HBO- pedagogen en stagiaires. Het is ook mogelijk om individueel activiteiten te ondernemen.

Bij groepsgerichte activiteiten mailen wij twee dagen vooraf wat het programma van die dag is en wie deze activiteit begeleidt. Aan het einde van de dag krijgt u een kort verslag van de ondernomen activiteit.

Vrije tijd activiteiten bieden wij aan in de vorm van Zorg In Natura. De activiteiten kunnen ook worden bekostigd vanuit een PGB. Voor het deelnemen aan deze activiteiten is een zorgtoewijzing nodig vanuit de gemeente waar u woont.

Voor ons aanbod kunt u klikken op de links in het menu.