Zaterdagactiviteit

Zorgburo De Liemers organiseert zaterdagactiviteiten, bestemd voor kinderen en jongeren. Iedere deelnemer is ingedeeld in een vaste groep, samengesteld op basis van leeftijd en karakter. Een groep bestaat uit vier, maximaal vijf, kinderen en wordt begeleid door een vaste begeleider en een stagiaire. De meeste kinderen komen om de twee weken naar hun groep, sommigen om de vier weken. In overleg is deelname ook elke week mogelijk. In de zomervakantie en de kerstvakantiezijn er geen zaterdagactiviteiten. Er worden dan door de weeks vakantieactiviteiten aangeboden.

Op donderdag krijgt elke deelnemer het programma voor die zaterdag per e-mail thuisgestuurd. De invulling van de activiteiten varieert van creatief tot sportief en alles wat daar tussen zit. Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de wensen, ideeën en behoeften van de deelnemers. Zo kan er geknutseld, gekookt worden of een activiteit buiten de deur ondernomen worden, zoals een museum bezocht, boodschappen doen en zwemmen.

Het doel van de zaterdagactiviteit is het stimuleren van de sociale ontwikkeling, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen vergroten en het leren variatie aan te brengen in de vrije tijdsbesteding. Daarnaast kan op deze manier ook de thuissituatie ontlast worden.