Wonen met intensieve begeleiding

Zorgburo De Liemers biedt wonen met intensieve begeleiding voor jongeren vanaf 18 jaar. Wij beschikken hiervoor over 25 appartementen.

Op de woonlocaties is overdag professionele begeleiding aanwezig. Op de tijden waarop geen begeleiding aanwezig is, is er een bereikbaarheidsdienst die gebeld kan worden. De individuele behoefte bepaalt op welke gebieden de jongere ondersteuning ontvangt. De ondersteuning vindt individueel plaats en wordt vastgelegd in een handelingsplan. Na het wonen met intensieve begeleiding kan de jongere ambulante begeleiding ontvangen bij zelfstandig wonen.


Doel

Binnen de woonvormen worden de jongeren getraind naar zelfstandig wonen. De begeleiding is erop gericht dat iemand leert omgaan met zijn autisme en zo zelfstandig mogelijk leert leven en wonen. De omvang van de ondersteuning wordt bepaald door het aantal geïndiceerde uren. Ondersteuningsgebieden kunnen zijn: sociale redzaamheid, huishoudelijke vaardigheden, maatschappelijke vaardigheden, administratieve vaardigheden, het omgaan met geld, werk, school, het vinden van een zinvolle dagbesteding of het constructief invullen van vrije tijd. De invulling van de ondersteuning, zoals activiteit, tijdstip en prioriteiten wordt in overleg met de cliënt bepaald.


Kosten

Het aantal uren begeleiding per week wordt vastgelegd in een overeenkomst. De begeleiding wordt bekostigd vanuit Zorg In Natura. Hiervoor is een zorgtoewijzing nodig van de gemeente. De jongere betaalt zelf de huur en kosten gas, water en elektra van het appartement.

Er worden geen kosten voor aanvullende diensten in rekening gebracht.

Voor wonen met intensieve begeleiding is een beperkte wachtlijst. De komende maanden komen er appartementen vrij.